Uitstel van betaling belastingen voor 3 maanden

U kunt de belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden.
U vraagt dan automatisch in 1 keer betalingsuitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Let op! Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen. U krijgt dan een brief waarin zij u vragen uw verzoek nogmaals te sturen, zodra u de aanslag hebt ontvangen.

Voor welke belastingen?

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Wat gebeurt er nadat de belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen?

De belastingdienst verwerkt uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van deze belastingaanslagen tot uiterlijk 19 juni 2020 uitstellen.
Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt dat de invordering wordt stilgelegd door de belastingdienst.
U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. Dit geldt voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

Boetes

Het kan zijn dat u een aanslag met boete krijgt als u de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege gevraagd uitstel van betaling door de coronacrisis. Vraagt u betalingsuitstel, dan draait de belastingdienst deze boete automatisch terug. U hoeft deze boete dus niet te betalen en u hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.

Schriftelijke ontvangstbevestiging

U krijgt van een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt maar 1 ontvangstbevestiging, ook als het uitstelverzoek bedoeld is voor meerdere aanslagen.
De belastingdienst verwacht veel aanvragen waardoor er vertraging kan ontstaan in de verwerking.

Hoe vraagt u voor 3 maanden uitstel aan?

Dat kan op 2 manieren: online en schriftelijk.

Online
U kunt bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier

Schriftelijk
U kunt ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Stuur daarvoor een brief naar de belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

De belastingdienst behandelt uw schriftelijk verzoek om uitstel van betaling op dezelfde manier als een online verzoek.