Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0)

  • De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
  • Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma:
    “NL leert door”. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Loopbaanadviseurs helpen deelnemers met advies gericht op kansen in de arbeidsmarkt. Dit programma staat ook open voor flexwerkers en zzp’ers. De wervingscampagne zal via diverse partijen lopen.
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.
  • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

 
Let op! De NOW uit noodpakket 1 kan niet meer worden aangevraagd. Aanvragen van NOW 2.0 kan van 6 juli tot en met 31 augustus bij het UWV.
 

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 4 maanden ten opzichte van een gemiddelde omzet over een periode van 4 maanden in 2019.
 

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulier kan worden ingevuld en gedownload van de website van het UWV.
Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot in 2 termijnen als hun aanvraag is goedgekeurd.