Wat betekent Brexit voor de loonbelasting?

2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de EU verlaten op 31 januari 2020. Daarna ging een overgangsperiode in – die duurde tot en met 31 december 2020. In deze periode hebben de EU en het VK onderhandeld over een nieuw samenwerkingsakkoord. De EU en het VK hebben afspraken gemaakt over hun relatie vanaf 1 januari 2021.

 

Overgangsperiode tot en met 31 december 2020

Tot en met 31 december 2020 verandert er voor werknemers uit het VK vrijwel niets voor de loonbelasting. Ze houden bijvoorbeeld recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Gebruik voor werknemers uit het VK de loonbelastingtabellen voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring. Meer hierover leest u in paragraaf 7.3.7 van het Handboek Loonheffingen 2020.

 

Na 31 december 2020: mijn werknemer werkte op 31 december 2020 al in Nederland

Een werknemer uit het VK blijft vanaf 1 januari 2021 onder het EU-recht vallen, als hij op 31 december 2020 al in Nederland werkte en dat zo blijft. Deze werknemer houdt bijvoorbeeld het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Gebruik voor deze werknemer uit het VK de loonbelastingtabellen voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring. Meer hierover leest u in paragraaf 7.3.7 van het Handboek Loonheffingen 2020.

Let op!

Het vrij verkeer van diensten vervalt voor het VK vanaf 1 januari 2021. Een werknemer uit het VK die in het kader van het vrij verkeer van diensten op 31 december 2020 in Nederland werkt, valt vanaf 1 januari 2021 niet meer onder het EU-recht. De positie van deze werknemer is gelijk aan een werknemer, die in 2021 in Nederland gaat werken (zie het volgende onderdeel). Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die in Nederland gedetacheerd zijn.

Gebruik voor deze werknemers uit het VK de loonbelastingtabellen voor derde landen. Meer hierover leest u in paragraaf 7.3.7 van het Handboek Loonheffingen 2020.

 

Na 31 december 2020: mijn werknemer gaat in 2021 in Nederland werken

Hebt u werknemers uit het VK die in 2021 voor het eerst in Nederland komen werken? Of werknemers uit het VK die niet meer onder het terugtrekkingsakkoord vallen? Die hebben geen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Gebruik voor deze werknemers uit het VK de loonbelastingtabellen voor derde landen. Meer hierover leest u in paragraaf 7.3.7 van het Handboek Loonheffingen 2020.

Deze werknemers moeten ook een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben. Bewaar die in uw loonadministratie, anders is het anoniementarief van toepassing.
 

Afdrachtvermindering S&O

Voor werkzaamheden verricht in het VK, hebt u geen recht meer op afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O).
Afdrachtvermindering zeevaart

Voor werknemers uit het VK wordt de afdrachtvermindering zeevaart lager. Vóór Brexit was die 40%, vanaf 2021 10%.
 

Studenten- en scholierenregeling

Inwoners van het VK kunnen geen gebruik meer maken van deze regeling.
 

Pensioenregelingen

Het VK wordt nu als een ‘derde land’ aangemerkt. Welke gevolgen dit heeft voor pensioenregelingen uit het VK is nog niet duidelijk. Als we meer weten dan leest u dat hier.

 
Brexit, gevolgen brexit werkgevers werknemers, Europese Unie (EU): de Brexit, de Europese Unie (EU) vs het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), de rechten van de Britten en burgers van de EU, het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de EU